Sunday, 3 June 2012

NAMA AHLI KUMPULAN 29

BETTIE ANAK IBAI CT10210120
ALAZIZ BIN SAIDULANAM CT10210046
MAKLUS BIN SABITING CT10210422
RAMIU BIN ULAY CT10210610

Saturday, 26 May 2012

RANTAI MAKANAN SAYA


PROJEK 

Tajuk : Membina Rantai Makanan Dalam Sesuatu Habitat

· Bahan

· Buku sains jurnal

· Pensil


· Arahan


1. Kerja dalam kumpulan. Setiap kumpulan menentukan habitat yang berbeza dengan memilih sama ada di padang rumput, taman sains, kolam atau di bawah pasu bunga.


2. Buat pemerhatian selama 15 minit terhadap habitat yang dipilih dengan menyenaraikan tumbuhan dan  haiwan yang dijumpai.


3. Bincangkan peranan setiap tumbuhan dan haiwan dalam habitat tersebut.


4. Bina rantai makanan dalam habitat di dalam buku sains jurnal anda.


5. Bina siratan makanan daripada rantai makanan tersebut.


6. Kongsikan dan bincangkan siratan makanan tersebut dengan kumpulan lain.

· Pemerhatian


1. Berapa jeniskah tumbuhan dan haiwan yang kamu kenal pasti dalam habitat tersebut?


2. Kelaskan kepada kumpulan pengeluar dan pengguna.


3. Berapakah bilangan rantai makanan di dalam siratan makanan tersebut?


4. Kenal pasti haiwan herbivor, karnivor dan omnivor di dalam habitat tersebut.

· Kesimpulan


1. Rantai makanan adalah hubungan makanan di antara pengeluar dan pengguna.


2. Gabungan dua atau lebih rantai makanan dinamakan sebagai siratan makanan.